Friendly Incasso ~ Creditmanagement & Relatiebeheer | 085-0602235 |

WIK-brief

Buitengerechtelijke incassokosten, hoe zit het precies?

Buitengerechtelijke incassokosten zijn bij wet geregeld.
De wet (artikel 6:96 BWstelt dat een schuldeiser kosten in rekening mag brengen op het moment dat schuldeiser enig arbeid/incassohandeling verricht om een schuld te innen die buiten de betaaltermijn is geraakt. Het maken van een sommatiebrief valt onder een incassohandeling en geeft daardoor ook recht op het doorberekenen van de volledige vorderbaar buitengerechtelijke incassokosten. Er wordt echter wel onderscheid gemaakt tussen zakelijke en particuliere debiteuren. Ook is per wet geregeld wat het bedrag van deze kosten mag zijn.

Buitengerechtelijk
De term geeft al aan dat de buitengerechtelijke kosten, kosten zijn die berekend mogen worden vóór een eventuele gang naar de rechter. Zonder tussenkomst van een rechter kan een schuldeiser, mits zich houdend aan de spelregels, de buitengerechtelijke incassokosten aan de hoofdsom toevoegen en aan debiteur doorberekenen.

Particulier vs zakelijk
Het is een goed gebruik in het Nederlands rechtssysteem dat particulieren van extra bescherming genieten ten opzichte van zakelijke entiteiten. Dit betekent in dit geval, dat voordat de schuldeiser buitengerechtelijke incassokosten mag doorberekenen aan een particuliere debiteur, de debiteur op de hoogte gesteld dient te worden over de hoogte van de incassokosten. Ook zal de particuliere debiteur een termijn van 14 dagen gegund moeten worden, vanaf sommatie,  om zijn schuld te voldoen zonder enig bijkomende kosten, anders dan eventuele wettelijke rente over de hoofdsom. Dit alles zal de schuldeiser moeten doen in een zo geheten WIK-brief (wettelijke incassokosten brief).
Op het moment dat er geen WIK-brief naar debiteur gestuurd is of een WIK-brief die niet volledig is, kan het recht op buitengerechtelijke incassokosten vervallen. Voor zakelijke entiteiten is het niet nodig om een WIK-brief te sturen en ook zijn de buitengerechtelijke incassokosten direct van toepassing, zodra de factuur buiten de betaaltermijn is geraakt.

Tarieven buitengerechtelijke incassokosten
De buitengerechtelijke incassokosten zijn in een staffel vastgelegd met bijbehorende percentages. Er is echter een minimum bedrag vastgesteld van € 40,00 in de laagste staffel en een maximaal bedrag van € 6.775,00, van wat de kosten zouden kunnen zijn. De buitengerechtelijke incassokosten komen over het algemeen ten gunste van het incassobureau die de incasso behandeld, daar zij de incassohandelingen verrichten.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn op zichzelf ook vorderbaar en kunnen ook weer ter incasso gebracht worden op het moment dat debiteur deze kosten niet voldoet aan het incassobureau. 

Zoek je een partner voor het behandelen van je incassodossiers?
We zitten klaar! Friendly as always…

Friendly Incasso

buitengerechtelijke incassokosten